KSpace ดีอย่างไร?

ใช้งานง่าย

ตั้งร้านค้าออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องใช้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์

มีระบบขนส่ง

มีระบบขนส่งสินค้าอัตโนมัติทันที หลังจากมีการยืนยันคำสั่งซื้อขาย

จ่ายชำระสะดวก

มีระบบการจ่ายชำระด้วยพร้อมเพย์ และ E-Wallet อีก 5 กระเป๋า

ใช้งานได้หลายภาษา

มีระบบรองรับการใช้งาน 3 ภาษา ทั้ง ภาษาไทย, อังกฤษ และจีน

มีดีไซน์ที่เป็นมิตร

ใช้งานระบบได้เต็มรูปแบบผ่านมือถือ ทั้งทางด้านผู้ซื้อและผู้ขาย

มีฝ่ายสนับสนุน

มีฝ่ายสนับสนุนทางด้านเทคนิค กรณีที่ท่านประสบปัญหาการใช้งาน